Absolvenţii de liceu trebuie să depună actele pentru indemnizaţia de şomaj până pe 25 iulie

somaj1-465x390Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Giurgiu reaminteşte absolvenţilor instituţiilor de învăţământ promoţia anului 2017 ca data de 25 iulie 2017 este termenul limită până la care aceştia se pot înscrie în evidenţele AJOFM Giurgiu pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj, în cazul în care nu reuşesc să se angajeze sau nu urmează o formă de învăţământ. Cei care se vor înscrie după această dată, vor primi doar asistenţa personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă şi posibilitatea urmării unui curs de formare profesională.
Pentru a evita aglomeraţia care se poate crea la sfârşitul perioadei de înregistrare, absolvenţii sunt rugaţi să se prezinte şi în perioada următoare la sediul AJOFM Giurgiu în vederea înscrierii în baza de date
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la AJOFM Giurgiu beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării reconversiei și integrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională.
În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte următoarele documente:
– CI (copie şi original);
act de studii sau adeverinţa (copie şi original);
certificat de naştere (copie şi original);
certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);
adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat.
Data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2016 – 2017 este 26.05.2017 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele AJOFM Giurgiu în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigenta (data înscrisa în adeverinţa eliberată de instituția de învăţământ).


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare