Trezoreria va elibera extrase de cont în format electronic

anaf

Agenţii economici care doresc extras de cont de la Trezoreria statului nu vor mai trebui să se deplaseze la sediul instituţiei. Vor putea primi extrase de cont în format digital. Acest lucru a fost reglementat prin OMFP nr. 2425/2019 publicat în MO nr.548/3.07.2019.
Potrivit actului normativ, unitățile trezoreriei statului, pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici și altor entități, eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML atașat) semnate cu certificat digital emis de MFP, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular MFP, după caz, fără perceperea de comisioane.
Operatorii economici și alte entități care au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului pot vizualiza și descărca extrasele de cont în format electronic prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor „Spațiu Privat Virtual” (SPV) sau „Depunere declarații on-line” existente pe site-ul MFP portalul ANAF.
Operatorii economici care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extrasele de cont în format electronic prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor SPV sau „Depunere declarații on-line”, trebuie să notifice în scris unitatea de trezorerie că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. În acest caz, extrasele le vor fi puse la dispoziție pe suport hârtie, începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, cu perceperea de comisioane la nivelul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.
În măsura în care instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, acestea vor adresa unităților trezoreriei statului o cerere scrisă în acest sens, în care vor indica perioadă și conturile pentru care se solicită extrasele respective.


Publicat  :  iulie 9, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare