Ministerul Sănătăţii organizează sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

examene medici

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 20 mai-25 iunie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 30 aprilie 2021 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.
Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005, în care s-a efectuat pregătirea. Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat.
Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7,00.
Înscrierea candidaţilor la examen se va face în perioada 15-28 aprilie 2021 inclusiv.


Publicat  :  aprilie 19, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare