Ministerul Sănătății caută soluții pentru bugetul medicamentelor compensate după ce a rămas fără banii din taxa pe viciu

medicamente compensate

 

La data de 20 februarie 2019 Ministerul Sănătăţii a publicat în transparenţă decizională un proiect de lege pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor.
În prezent, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate din România, persoanele care deţin calitatea de asigurat pot beneficia de medicamente, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală, din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale, aprobate prin hotărâre de guvern. În conformitate cu legislaţia în vigoare, pensionarii cu venituri de pensii şi indemnizaţii sociale pentru pensionari, de până la 990 de lei pe lună, indiferent dacă realizează sau nu venituri, beneficiază de compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare.
Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor se suportă 50% din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din bugetul Ministerului Sănătăţii.
Modificarea se aplică însă pentru cine va suporta cheltuielile. Astfel, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, au fost abrogate articolele 367-375 din Legea nr. 95/2006 cu privire la reforma în domeniul sănătăţii, privind instituirea unei contribuţii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, având ca scop combaterea consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate.
Ca urmare, programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor nu mai poate fi susţinut din veniturile Ministerului Sănătăţii, urmând ca prin această modificare să fie susţinut în proporţie de 90% de către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.


Publicat  :  februarie 27, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare