ITM Giurgiu- Comunicat de presă

ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu derulează în cursul anului 2022 o serie de activităti specifice, subsumate unei actiuni din Programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii, ce vizează prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul ocupational.

Între obiectivele acestei actiuni se înscriu:

 • promovarea unui mediu de muncă sigur si sănătos, prin combaterea riscurilor psihosociale evaluate la sursa si diminuarea acestora;
 • stabilirea măsurilor care se impun pentru prevenirea producerii unor evenimente grave, din cauza riscurilor psihosociale existente la locul de muncă;
 • constientizarea si consultarea angajatorilor, cât si a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate si sănătate în muncă pentru cresterea stării de bine la locul de muncă;
 • încurajarea schimbului de informatii si bune practici în aplicarea reglementărilor de securitate si sănătate în muncă.

Analiza dosarelor de cercetare a evenimentelor transmise spre avizare de inspectoratele teritoriale de muncă la Inspectia Muncii, în ultimii 4 ani, a evidentiat o crestere a numărului de lucrători decedati la locul de muncă din cauze non-violente, cauze prezumtiv legate si de existenta unor riscuri psihosociale si a stresului la locul de muncă.

Astfel:

 • în 2018, din cele 1000 de dosare aflate în analiza Inspectiei Muncii, 336 au avut cauze patologice;
 • în 2019, din cele 1011 de dosare aflate în analiza Inspectiei Muncii, 374 au avut cauze patologice;
 • în 2020, din cele 890 de dosare aflate în analiza Inspectiei Muncii, 342 au avut cauze patologice;
 • în 2021, din cele 972 de dosare aflate în analiza Inspectiei Muncii, 393 au avut cauze patologice.

Riscurile psihosociale si stresul la locul de muncă se numără printre cele mai mari provocări în materie de securitate si sănătate în muncă. Acestea au un impact semnificativ asupra sănătătii oamenilor, organizatiilor si economiilor nationale.

Acestea sunt generate de conceperea, organizarea si gestionarea precară a activitătii, la nivelul angajatorilor, precum si de un context social necorespunzător la locul de muncă si pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social.

 • Printre conditiile de lucru care determină riscuri psihosociale se numără:
 • volumul excesiv de muncă;

 • cerintele contradictorii si lipsa de claritate privind rolul pe care îl are de îndeplinit lucrătorul;
 • instruirea nu se face la timp sau nu este suficientă;

 • lipsa de implicare în luarea deciziilor care afectează lucrătorul si lipsa de influentă asupra modului de desfăsurare a activitătii;
 • schimbările organizatorice gestionate necorespunzător, nesiguranta locului de muncă;
 • neefectuarea examenului medical la angajare, periodic sau reîntoarcerea la muncă;

 • comunicarea ineficientă, lipsa de sprijin din partea conducerii sau a colegilor;

 • hărtuirea psihologică si sexuală, violenta din partea tertilor;
 • Un mediu psihosocial favorabil sporeste performantele si dezvoltarea personală, precum si bunăstarea psihică si fizică a lucrătorilor.
 • Prin urmare, Actiunea se va concentra pe 8 domenii de activitate care se consideră cu risc psihosocial crescut si va implica angajatorii si lucrătorii să identifice, să constientizeze, si să găsească solutii pentru reducerea riscurilor psihosociale alături de medicul de medicina muncii, în vederea prevenirii timpurii a unor dezechilibre psihosociale care ar putea provoca îmbolnăviri, si decese la locul de muncă.

Actiunea de control se va desfăsura în toate judetele, la angajatori din sectorul public si privat, care desfăşoară activităti în următoarele domenii de activitate:

 • industria alimentară – CAEN – 10

 • industria textilă – CAEN – 13

 • productia de piese si accesorii pentru autovehicule – CAEN – 293
 • comert – CAEN – 47
 • administratie publică – CAEN – 84
 • învătământ – CAEN – 85
 • sănătate – CAEN – 86

 • activităti de protectie si gardă – 8010

 


Publicat  :  iulie 12, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare