ITM Giurgiu- Comunicat de presă

ITM

Pe parcursul anului 2022, Inspecția Muncii împreună cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă vor desfășura Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor-cod CAEN 41, 42, 43.

Obiectivele campaniei sunt:

  • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații, etc.

  • încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcțiilor;

  • îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate;

  • promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Campania se va desfășura pe parcursul mai multor etape:

  • prima etapă va fi de mediatizare, informare, conștientizare privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor;

  • a doua etapă va consta în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, prin acțiuni de control la angajatori.

  • a treia etapă este de verificare a măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.


Publicat  :  aprilie 10, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare