Elevii cu performanțe deosebite din Giurgiu se pot înscrie la Centrul Judeţean de Excelenţă

centrul de excelenta

Prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, s-a aprobat înființarea Centrului de excelență din judetul Giurgiu. Acesta va funcționa ca unitate conexă a Ministerului Educației și Cercetării, va avea personalitate juridică și va fi coordonat metodologic de către Inspectoratul Școlar Judetean Giurgiu.
Centrul de excelență va elabora și aplica strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea și motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe.
Selecția copiilor și tinerilor capabili de performanțe se va face prin realizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.
Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se va organiza în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline


Publicat  :  noiembrie 18, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare