Comunicat ITM Giurgiu

17474606_10206697410513552_2000865169_n

Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate.

Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc. Centrele de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători, prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unei discipline cu acelaşi nume.

Concursul „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” se organizează, pentru a cincea oară la nivel naţional, în colaborare cu specialiştii din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Etapa judeţeană se va organiza în perioada 10.04.2017 – 14.04.2017, la un liceu de referinţă din judeţul Giurgiu.
La această etapă se pot înscrie echipe formate din 2 elevi din ciclul inferior al liceului (clasele IX –X), 2 elevi din ciclul superior al liceului (clasele XI– XII), 2 elevi din învăţământul profesional (clasele IX –XI) şi un profesor coordonator. O şcoală poate participa cu câte un echipaj pentru fiecare filieră/ciclu/învăţământ profesional.
Etapa naţională se va organiza în perioada 26.05.2017 – 28.05.2017 la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi. La această etapă se pot înscrie echipele câştigătoare ale locurilor I, la etapa judeţeană, de la cele cinci secțiuni.


Publicat  :  martie 23, 2017

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare