Comisioane şi tarife percepute de Casa de Pensii

casa pensii

Începând cu această lună, printr-un ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii au fost stabilite o serie de comisioane şi tarife pe care casele teritoriale trebuie să le practice, în cazul efectuării unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor sau a altor drepturi de asigurări sociale.

Marian Dumitru, directorul Casei Judeţene de Pensii Giurgiu ne-a prezentat câteva dintre tarifele care sunt practicate începând cu această lună: „Pentru reţinerile din pensii, de exemplu, efectuate de către Casa Judeţeană de Pensii Giurgiu, în calitate de terţ poprit, se va percepe un comision de 3%, aplicat la suma lunară ce face obiectul reţinerii. Comisionul se încasează de la pensionarul în cauză, prin reţinere din pensie.

Asiguraţii care au nevoie de eliberarea unui certificat privind stagiul de cotizare la sistemul public de pensii vor trebui să achite un tarif în valoare de 15 lei. Acelaşi tarif se va achita şi în cazul eliberării, la cererea asiguraţilor, a unei adeverinţe care să ateste calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, dar acest tarif va fi perceput începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic. Tariful se plăteşte pentru fiecare adeverinţă în parte.”

De asemenea, în situaţia în care o persoană se adresează casei teritoriale de pensii în vederea eliberării unei adeverinţe care să conţină informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti, asigura’ii trebuie să scoată, mai întâi, din buzunar, 17 lei.


Publicat  :  iunie 17, 2014

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare