Anunț public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

COMUNA LETCA NOUĂ, cu sediul în comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, judeţul Giurgiu, titular al proiectului” Extindere sursă de apă, comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, Judeţul Giurgiu” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Extindere sursă de apă, comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, Judeţul Giurgiu”, propus a se realiza în comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, judeţul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, Sos. București, bl. 111, sc. A+B, , jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-14:00 și vineri, între orele 09:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


Publicat  :  iunie 18, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare