O nouă investiţie importantă va fi realizată în comuna Colibași cu bani europeni

colibasi

În data de 2 iulie, Constantin Stoica, primarul comunei Colibași, alături de Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, a semnat la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia contractul de finanțare aferent aplicației „Modernizare, extindere, dotare Școala Generală Nr.2 cu Clasele I-VIII, Câmpurelu”.

Proiectul, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost depus în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.
Astfel, după finalizarea lucrărilor ce vor îmbunătăţi infrastructura educațională, persoanele implicate în procesul educativ, elevi și cadre didactice, vor beneficia de o infrastructură optimizată ce va asigura premisele unei educații de calitate care, ulterior, va contribui la dezvoltarea locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunității.
Cererea de finanțare are o valoare totală de 4.740.547,93 lei, din care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 600 de mii de lei este contribuția de la bugetul de stat, iar peste 100 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului.


Publicat  :  iulie 3, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare