INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU a demarat încă 3 proiecte în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

POCU1. „ADS 2.0 – următorul nivel în educație” ID 136158 în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu este beneficiar, având ca partener Școala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu
Obiectivul general al proiectului vizează realizarea unor seturi de acțiuni în vederea creșterii numărului de tineri care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin programe de tip ”A doua șansa” și derularea de cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Grupul țintă al proiectului cuprinde un număr de 516 persoane din categoriile de personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare și 600 de persoane beneficiare ale programului de tip „A doua șansă”.
Bugetul proiectului: 9.515.661.36 LEI
2. „Educația, șansa mea o viața mai bună! – Program de măsuri integrate de tip ,,A doua sansa” pentru tinerii NEETs “ ID 135855 în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu este partener
Obiectivul general al proiectului vizează identificarea si readucerea în sistemul de educație și formare a tinerilor NEETs proveniți din medii, comunități și etnii diverse și cu vârste și necesități educaționale variate într-un program de tip ,,A doua șansă”. Vor fi asigurate materiale didactice, manuale, rechizite și hrana elevilor pe timpul cursului, precum și acordarea de subvenții pentru participare.
Grupul țintă al proiectului cuprinde 402 tineri NEETs potențiali beneficiari în cadrul proiectului propus, vizând crearea/menținerea de clase tip ,,A doua șansă” în cadrul școlilor din regiune pentru tinerii NEETs șomeri.
3. ”Mă întorc la școală” – Program intregat de măsuri pentru reîntoarcerea în sistemul de învățământ a 600 de persoane din județul Giurgiu în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu este partener.
Obiectivul general al proiectului vizează identificarea și readucerea în sistemul de educație și formare a tinerilor/adulților proveniţi din medii, comunități și etnii diverse, cu vârste și necesități educationale variate într-un program de tip ,,A doua șansă” și de cursuri de formare profesională destinate cadrelor didactice. Vor fi asigurate materiale didactice, manuale, rechizite și hrana elevilor pe timpul cursului, precum și acordarea de subvenții pentru participare.
Grupul țintă al proiectului cuprinde 600 de tineri/adulți care nu au urmat sau nu au finalizat nivelul de educație obligatorie și 520 de cadre didactice care vor beneficia de formare profesionala în domeniu.


Publicat  :  mai 25, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare