Comuna Toporu, mai aproape de Europa, prin implementarea unui proiect de canalizare cu bani europeni

receptie 1

Luni,12 august,a avut loc recepția la finalizarea lucrărilor pentru proiectul Sistem centralizat de canalizare menajeră în localitatea Toporu, judeţul Giurgiu. Sistemul centralizat de canalizare se compune din reţelele de canalizare, stațiile de pompare, conductele de refulare și stația de epurare. Această implementare s-a realizat cu finanțare prin “Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – Submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”. Ordonatorul principal de credite pentru aceste lucrări este comuna Toporu, prin Autoritatea contractantă la nivel local, valoarea totală a lucrării fiind de 5,57 milioane de lei, inclusiv TVA, rezultând o lungime a rețelei de 7175 de metri.

Constantin Ionescu

Mulțumesc partenerilor noștri: Iridex Group Plastic – pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o! Și în următorii doi ani de garanție asupra lucrării sper să continuăm această colaborare la același nivel. Este o investiție majoră pentru comuna noastră, ce urmeaza să ofere locuitorilor condiții civilizate de trai.”, a declarat Constantin Ionescu, primarul comunei Toporu

Anterior implementării acestui proiect, în comuna Toporu exista un sistrem centralizat de distribuție a apei potabile care deservea locuitorii din satele Toporu și Tomulești, dar nu exista sistemul de canalizare a apei menajere. Deversarea apelor uzate menajere se făcea prin puțuri absorbante care puteau infesta solul și pânza de apă freatică sau, pentru un număr mic de locuințe prin bazine vidanjabile. Dispunerea construcţiilor de colectare a apelor reziduale în incinta proprietăţilor, respectiv în spatele imobilelor făcea dificil accesul utilajelor de vidanjare, ceea ce deseori conducea la deversarea pe proprietăți a dejecţiilor care poluează solul, aerul și apa, ca reale focare de infecție.

receptie 2Conform Directivei Cadru Apă, transpusă în legislaţia română prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, se impune atât existența rețelei de alimentare cu apă, precum și deversarea apelor uzate menajere prin realizarea colectării centralizate a apelor uzate și epurarea lor corespunzătoare. Rezultatul lucrărilor este o rețea de 7175 de metri, cu deservirea unei populații de circa 1000 de locuitori. În același timp, rețelele proiectate au posibilitatea de a fi extinse în viitor pe toate străzile localității Toporu.

Pentru Iridex Grup Plastic finalizarea acestui contract a reprezentat unul dintre obiectivele importante ale anului 2019. Cu atât mai mult cu cât prin această investiție locuitorii comunei Toporu vor avea acces la condiții de viață mai bune, cu un grad de confort sporit în interiorul locuințelor, ceea ce va pune bazele nu numai pentru o viață mai sănătoasă, dar și pentru o viață mai bună cu posibilitatea dezvoltării economice a localității”, a declarat Cornel Naic, director general adjunct în departamentul de construcții al Iridex Group Plastic.


Publicat  :  august 12, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare