Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

COMUNA STANESTI, cu sediul in comuna Stanesti ,judetul Giurgiu, titulara a proiectului ,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA CU STATIE DE EPURARE IN SATELE BALANU SI GHIZDARU,COMUNA STANESTI,JUDETUL GIURGIU ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA CU STATIE DE EPURARE IN SATELE BALANU SI GHIZDARU,COMUNA STANESTI,JUDETUL GIURGIU propus a fi amplasat in Comuna Stanesti ,satele Balanu si Ghizdaru, judetul Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun.Giurgiu, sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


Publicat  :  mai 4, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare