Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

OUAI Prundu-Mislea, titular al proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații aferente plotului SAM V, comuna Isvoarele și comuna Gostinari, județul Giurgiu ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate și de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă și de emitere a actului de reglementare după completarea documentației pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații aferente plotului SAM V, comuna Isvoarele și comuna Gostinari, județul Giurgiu ”, propus a se realiza în jud. Giurgiu, com. Isvoarele, Gostinari, sat Isvoarele, Gostinari, extravilan Plot SAM V.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.


Publicat  :  februarie 27, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare