Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

O.U.A.I. Greaca-Baranga cu sediul în com. Prundu, str. Principală, nr. 9, jud. Giurgiu, titular al proiectului ” Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii aferente ploturilor SPP3, SAM VI şi SAM VII, O.U.A.I. Greaca-Baranga” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de irigaţii aferente ploturilor SPP3, SAM VI Şi SAM VII, O.U.A.I. Greaca-Baranga”, propus a fi amplasat în comunele Greaca şi Isvoarele, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, Sos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de intemet www.apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


Publicat  :  ianuarie 17, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare