ANUNT LICITATIE INCHIRIERE IMOBIL SCOALA MICA VECHE

anunt-licitatie-460x460PRIMARIA COMUNEI BULBUCATA
JUDETUL GIURGIU
Nr.Inregistrare:2330/16.05.2023
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Bulbucata cu sediul în Bulbucata, cod postal 087030, strada Nichifor Crainic nr. 70, județul Giurgiu, cod fiscal 5123659, telefon 0246275312, fax: 0246275433, e-mail: clbulbucatagr@yahoo.com,persona de contact Moraru Alexandra:0767744802

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Imobil Scoala Mica Veche, in suprafata de 90 mp, apartinand domeniului public al Comunei Bulbucata, situat in Str.Constantin Spanisteanu, nr.6, identificat cu Nr.Cad.31567-C1 si 31567-C2.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/12.05.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, registratura.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Bulbucata, comuna Bulbucata, strada Nichifor Crainic nr. 70, judeţul Giurgiu.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei, ce se achită cu numerar la caseria primăriei.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.06.2023, ora 14.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.06.2023 ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Bulbucata, strada Nichifor Crainic nr. 70, judeţul Giurgiu, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
20.06.2023, ora 10.00, la Primăria Comunei Bulbucata, strada Nichifor Crainic nr. 70, judeţul Giurgiu.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, oraşul Giurgiu strada Episcopiei, nr. 13, judeţul Giurgiu, telefon/fax: 0246212725, e-mail: tr-giurgiu-info@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.05.2023.

PRIMAR,
LUCIA ANDREI


Publicat  :  mai 22, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare