ANUNŢ

ANUNT-ANGAJARE

Primăria comunei Letca Noua, judetul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacantde execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de gurad (femeie de serviciu) din cadrul Primariei din comuna Letca Noua, județul Giurgiu:

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 19.10.2021 ora 10:00;

– Proba practică în data de 19.10.2021, ora 14:00.

Ambele probe se susțin la sediul Primaria Comunei Letca Noua.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiții generale: cele specifice art. 3 din Regulamentul – cadru aprobat de H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice studii profesionale sau gimnaziale,fara vechime

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 lucratoare de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a la sediul Primăriei comunei Letca Noua,judetul Giurgiu. 

Acte necesare inscrierii

-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare.

-copie act de identitate

-copie dupa actele de studii

-copie dupa carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.

-cazier judiciar

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate şi analize medicale pentru angajare.

-curriculum vitae

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la tel: 0246/260015, fax: 0246/260015, e-mail: letcanouaprimaria@yahoo.com -Persoană de contact, Miu Florina – Secretar, Primariei Letca Noua

Primar,                                                                                                                                       Secretar,

Negru Marian                                                                                                                        Miu Florina


Publicat  :  septembrie 17, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare