ANAF: A fost aprobată Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e- Factura

 

ANAF

Prin Ordinul Președintelui A.N.A.F. 1713/ 2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 1040/ 01.11.2021 au fost aprobate Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e- Factura cât și formularul (084) – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e -Factură/ renunțare la cererea de înregistrare în Registrul RO e – Factură.

Registrul RO e – Factură este public și se afișează pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înscrierea în Registru RO e – Factură se face prin transmiterea formularului (084) având bifată sectiunea III.

Formularul (084) se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Operatorul economic care a optat pentru înscrierea în sistemul național privind factura electronică este înscris în Registrul RO e- Factură începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).

Baza legală : O.P.A.N.A.F. nr. 1713/2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 1040/ 01.11.2021

 

    Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu


Publicat  :  noiembrie 9, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare