A N U N Ţ

anunt-public

 

Primăria comunei Stăneşti , judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, vacante, de SECRETAR GENERAL din cadrul Primariei comunei Stăneşti.

1. Condiţiile de participare la concurs:

studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;

– pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 5 ani;

– în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.465 alin(3) şi art.468 alin(2) lit.a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoare ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art.468 alin.(2) lit.a);

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

2. Data şi locul desfăşurării probelor stabilite:

– 23.04.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Stăneşti, judeţul Giurgiu– proba scrisă;

– data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 18.03.2020-06.04.2020, la Primăria comunei Stăneşti.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Stăneşti, com.Stăneşti, sat Stăneşti, str.Primăriei nr.5, jud.Giurgiu, tel.0246235107, în intervalul orar 08:00 – 16:00, de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14:00.

PRIMAR,

MITREA DĂNUŢ-PETRIŞOR


Publicat  :  martie 18, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare