primaria Letca Noua

  • anunt-public
    ANUNŢ
    Posted in: Actualitate, Administratie

    1. Consiliul Local Letca Nouă, comuna Letca Nouă, strada Primăriei, nr.26, judeţul Giurgiu, tel/fax 0246260015, mail: letcanouaprimaria@yahoo.com, Cod fiscal 5123713 2. Terenul extravilan cu destinaţie aviaţie utilitară, în suprafaţa de 3,9945 ha, ce aparţine domeniului privat a comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu, intabulat în CF. nr.31283, conform HCL nr.6/21.01.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. […]


ziare