anunt

 • anunt
  Anunţ
  Posted in: Actualitate

  Pierdut DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR PENTRU UNITĂȚILE DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, NR 2240VA, din 22.06.2007, emis pentru firma SC Stefi Serv 2020 S.R.L, cu sediul în strada Cârlibaba, nr.74, sector 5, Bucureşti, Cod Unic de Înregistrare 12204233, din data de 30.09.1999, Număr de obţinere în Registrul Comerţului J40/8596-30.09.1999, eliberat la […]


 • anunt-public
  Anunt Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
  Posted in: Actualitate, Administratie

  Comuna Letca Noua anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL IN COMUNA LETCA NOUA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Letca […]


 • anunt-public
  ANUNŢ
  Posted in: Actualitate, Administratie

  1. Consiliul Local Letca Nouă, comuna Letca Nouă, strada Primăriei, nr.26, judeţul Giurgiu, tel/fax 0246260015, mail: letcanouaprimaria@yahoo.com, Cod fiscal 5123713 2. Terenul extravilan cu destinaţie aviaţie utilitară, în suprafaţa de 3,9945 ha, ce aparţine domeniului privat a comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu, intabulat în CF. nr.31283, conform HCL nr.6/21.01.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. […]


 • Posturi scoase la concurs de Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu”
  Posted in: Actualitate

    Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu Str. C.D.Gherea nr.3, cod 080024 Giurgiu CUI 4950496 Tel. 0246/216801, Fax. 0246/212804 Email muzeuljudeteangiurgiu@gmail.com Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu organizeazǎ la sediul din municipiul Giurgiu, str. CD Gherea, nr. 3, Judeţul Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadǎ nedeterminatǎ a funcţiiilor contractuale de execuţie vacante: Muzeograf – studii superioare, grad […]


 • ANUNT
  Anunt public privind decizia etapei de incadrare
  Posted in: Actualitate

  COMUNA PRUNDU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare, reamenajare drum comunal DC 99 si drumuri locale in comuna Prundu, jud. Giurgiu , propus a fi relizat in comuna Prundu, sat Prundu si sat […]


ziare