Venituri bugetare mai mari cu 13,5% în primul semestru al anului

venituri bugetare

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat venituri bugetare în semestrul I al anului 2018 în sumă totală de 112.795,4 mil.lei, ceea ce reprezintă

o depăşire cu 13,5%indice nominal, respectiv cu 13.434,7 mil.lei mai mult față de perioada similară a anului 2017 ( 99.360,7 mil.lei ).

Gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce înseamnă un plus de 1.957,6 mil.lei față de programul comunicat de M.F.P., respectiv 110.837,8 mil.lei;

Situația detaliată pe luni/trimestre se prezintă astfel:

mil.lei

Perioada

Realizari
2017

Program MFP 2018

Realizari
2018

Realizari 2018
/Realizari 2017

Realizari 2018
/Program 2018

dif (+/-)

%

dif (+/-)

%

Ianuarie

17.742,0

18.171,4

19.266,2

1.524,2

108,6%

1.094,8

106,0%

Februarie

13.319,7

15.445,4

15.732,2

2.412,5

118,1%

286,8

101,9%

Martie

18.143,2

20.695,1

19.407,2

1.264,1

107,0%

-1.287,9

93,8%

Total

Trim. I

49.204,8

54.311,9

54.405,5

5.200,7

110,6%

93,6

100,2%

Aprilie

18.043,9

20.466,6

21.196,9

3.153,1

117,5%

730,3

103,6%

Mai

15.584,8

17.607,1

18.122,5

2.537,7

116,3%

515,4

102,9%

Iunie

16.527,3

18.452,2

19.070,4

2.543,2

115,4%

618,2

103,4%

Total

Trim. II

50.155,9

56.525,9

58.389,9

8.234,0

116,4%

1.864,0

103,3%

Total

SEM. I

99.360,7

110.837,8

112.795,4

13.434,7

113,5%

1.957,6

101,8%

La bugetul de stat s-au încasat 68.171,2 mil.lei, cu 3.213,2 mil. lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2017 (64.958 mil. lei).

Încasările la T.V.A. și accize, care dețin ponderea cea mai mare în totalul încasărilor la bugetul de stat, au înregistrat următoarea evoluție :

mil.lei

 

SEMESTRUL I

Raport
%

Diferente absolute
(+/-)

2017

2018

2018/2017

2018-2017

A

1

2

3=2/1

4=2-1

TVA brut colectată

31.919,6

35.554,9

111,4%

3.635,3

Accize colectate
(
exclusiv taxa pe viciu)

11.435,2

12.790,7

111,9%

1.355,5

TVA restituită

6.628,6

8.780,2

132,5%

2.151,6

Accize restituite

60,2

276

458,2%

215,8

La bugetele de asigurări sociale au fost colectate venituri în sumă de 43.983,3 mil.lei, cu 10.223,8 mil.lei mai mult ( 130,3% – indice nominal), față de semestrul I din 2017 (33.759,5 mil.lei ). Gradul de realizare a programului rezultat din legile bugetare anuale (41.459,7 mil.lei ) fiind de 106,1%.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu


Publicat  :  iulie 22, 2018

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare