anunt

 • anunt-public
  Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu
  Posted in: Actualitate, Administratie

  SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA PRUNDU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatile de ,,Colectarea si transportul deseurilor menajere ʼʼ ce se desfasoara in sat Prundu, com. Prundu, jud. Giurgiu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, […]


 • anunt-public
  Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu
  Posted in: Cancan

  SC Milcov SRL, cu sediul in sat Milcovatu, comuna Letca Noua, judetul Giurgiu, titular al activitatii ‘’ Auxiliare pentru Pruductia Vegetala ’’ anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurare, pot fi consultate zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la […]


 • anunt-public
  ANUNȚ
  Posted in: Actualitate

  Pierdut carte tehnică Casă de Marcat, seria ZEX 021110/700018246/4105, aparţinând SC Stefi Serv 2000 S.R.L, cu sediul social în strada Cârlibaba, nr.74, sector 5, Bucureşti, Cod Unic de Înregistrare 12204233, din data de 30.09.1999, Număr de obţinere în Registrul Comerţului J40/8596-30.09.1999, eliberat la data 19.11.2002. O declar nulă.


 • anunt
  Anunţ
  Posted in: Actualitate, Administratie

  Subsemnata Dr.Sandu Margareta, medic in carul UPU a SJUG , va anunt cu privire la pierderea/furtul parafei, continand textul „Dr. Sandu Margareta, medic primar medicina generala, medic specialist medicina de urgenta, competenta medicala de intreprindere, cod 339798, incepand cu data de 11.07.2021 si declar nulitatea acesteia.


 • anunt-licitatie-460x460
  Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren domeniul PRIVAT
  Posted in: Actualitate, Administratie

  Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: PRIMARIA COMUNEI TOPORU , CUI 5123705 Com. Toporu, judetul Giurgiu Tel. 0246/236107, fax: 0246/236107, e-mail: primariatoporu@gmail.com Persoana de contact : Mirela Marinescu , secretar general al UAT Toporu, tel. 0734735000 2.Informaţii generale privind […]


 • anunt-licitatie-460x460
  ANUNŢ
  Posted in: Actualitate, Administratie

  1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Unitatea administrative teritorială Letca Nouă, cod fiscal:5123713., Comuna Letca Nouă, județul Giurgiu, strada Primariei, nr. 26, telefon/fax: 0246/260015 e-mail letcanouaprimaria@yahoo.com 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului […]


 • anunt
  Anunţ
  Posted in: Actualitate

  Pierdut DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR PENTRU UNITĂȚILE DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL, NR 2240VA, din 22.06.2007, emis pentru firma SC Stefi Serv 2020 S.R.L, cu sediul în strada Cârlibaba, nr.74, sector 5, Bucureşti, Cod Unic de Înregistrare 12204233, din data de 30.09.1999, Număr de obţinere în Registrul Comerţului J40/8596-30.09.1999, eliberat la […]


 • anunt-public
  Anunt Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
  Posted in: Actualitate, Administratie

  Comuna Letca Noua anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI CONSUM FINAL IN COMUNA LETCA NOUA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (Letca […]


 • anunt-public
  ANUNŢ
  Posted in: Actualitate, Administratie

  1. Consiliul Local Letca Nouă, comuna Letca Nouă, strada Primăriei, nr.26, judeţul Giurgiu, tel/fax 0246260015, mail: letcanouaprimaria@yahoo.com, Cod fiscal 5123713 2. Terenul extravilan cu destinaţie aviaţie utilitară, în suprafaţa de 3,9945 ha, ce aparţine domeniului privat a comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu, intabulat în CF. nr.31283, conform HCL nr.6/21.01.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. […]


 • Posturi scoase la concurs de Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu”
  Posted in: Actualitate

    Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu Str. C.D.Gherea nr.3, cod 080024 Giurgiu CUI 4950496 Tel. 0246/216801, Fax. 0246/212804 Email muzeuljudeteangiurgiu@gmail.com Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu organizeazǎ la sediul din municipiul Giurgiu, str. CD Gherea, nr. 3, Judeţul Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadǎ nedeterminatǎ a funcţiiilor contractuale de execuţie vacante: Muzeograf – studii superioare, grad […]


ziare