Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu se modernizează şi se extinde

spital judetean

Transformarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu într-o unitate sanitară modernă, de nivel european, în primul rând prin reabilitarea, extinderea şi dotarea clădirilor Spitalului Nou, corpurile C1 + C2, a intrat acum în linie dreaptă.
Proiectul va fi derulat de către Compania Naţională de Investiţii, după demersuri făcute în acest sens de către conducerea Consiliului Judeţean, reprezentată de către preşedintele Marian Mina.
Astfel, a fost deja urcată pe SEAP cererea pentru: întocmirea unui studiu de fezabilitate, întocmire şi obţinere documentaţii pentru avize/acorduri şi actualizare audit energetic în conformitate cu HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere şi dotare corp spital nou C1 +C2” – Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
Acesta reprezintă, aşadar, primul pas esenţial, iar valoarea întocmirii tuturor documentaţiilor menţionate se ridică la circa 272.000 de lei.
Iniţial, proiectul a fost urcat pe SEAP şi în 2018, însă CNI a acceptat propunerea Consiliului Judeţean de modificare a acestuia pentru că cele două imobile să beneficieze şi de extindere, nu doar de reabilitare şi dotare.


Publicat  :  ianuarie 8, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare