Şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu

prefectura giurgiu

Vineri, 6 noiembrie 2020, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu. Proiectele de hotărâre aflate pe ordine de zi au fost dezbătute și adoptate cu majoritate de voturi.
Acestea sunt :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2020.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituţiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2020.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.104 din 22 septembrie 2020 și a Hotărârii nr.105 din 22 septembrie 2020.
5. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Vale.
7. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, aflat pe raza comunei Joița, din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din proprietatea publică a Județului Giurgiu în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR ” (Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod identificare 15.3.1.023, cod eMs ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”.


Publicat  :  noiembrie 6, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare