Scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 19.05.2021

elevi-1

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 18.05.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 19.05.2021, după cum urmează:

 

LOCALITATEA

DENUMIRE UNITĂȚI ȘCOLARE

SCENARII DE FUNCȚIONARE

ADUNAŢII-COPĂCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI

Scenariul 1

DĂRĂŞTI-VLAŞCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA

Scenariul 1

MOGOŞEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI

Scenariul 1

VARLAAM GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM

Scenariul 1

BĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA

Scenariul 1

BĂNEASA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE

Scenariul 1

FRASINU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU

Scenariul 1

PIETRELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE

Scenariul 1

BOLINTIN-DEAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL

Scenariul 1

MIHAI VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ

Scenariul 1

BOLINTIN-VALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE

Scenariul 1

BOLINTIN-VALE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE

Scenariul 1

MALU SPART ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART

Scenariul 1

CRIVINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA

Scenariul 1

SUSENI GRĂDINIȚA SUSENI

Scenariul 1

BOLINTIN-VALE LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE

Scenariul 1

BUCŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI

Scenariul 1

GOLEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA

Scenariul 1

OBEDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 OBEDENI

Scenariul 1

PODIŞOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR

Scenariul 1

UIEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI

Scenariul 1

VADU LAT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT

Scenariul 1

BULBUCATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA

Scenariul 1

TEIŞORI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI

Scenariul 1

BUTURUGENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI

Scenariul 1

BUTURUGENI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI

Scenariul 1

PĂDURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI

Scenariul 1

POŞTA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA

Scenariul 1

CĂLUGĂRENI LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI

Scenariul 1

CĂLUGĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI

Scenariul 1

HULUBEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI

Scenariul 1

UZUNU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU

Scenariul 1

CLEJANI ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

Scenariul 1

NEAJLOV GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV

Scenariul 1

PODU DOAMNEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI

Scenariul 1

COLIBAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI

Scenariul 1

CÂMPURELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU

Scenariul 1

COMANA LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA

Scenariul 1

BUDENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI

Scenariul 1

FALAŞTOACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA

Scenariul 1

GRĂDIŞTEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA

Scenariul 1

VLAD ŢEPEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ

Scenariul 1

COMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA

Scenariul 1

COSOBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA

Scenariul 1

CREVEDIA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE

Scenariul 1

CREVEDIA MICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ

Scenariul 1

DEALU ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU

Scenariul 1

GĂISEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA

Scenariul 1

SFÂNTU GHEORGHE ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE

Scenariul 1

DAIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA

Scenariul 1

PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU

Scenariul 1

PLOPŞORU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU

Scenariul 1

FLOREŞTI – STOENEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI

Scenariul 1

PALANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA

Scenariul 1

STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI

Scenariul 1

FRĂTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI

Scenariul 1

CETATEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA

Scenariul 1

REMUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ

Scenariul 1

GĂISENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI

Scenariul 1

CĂRPENIŞU ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU

Scenariul 1

CĂSCIOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE

Scenariul 1

GĂUJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI

Scenariul 1

PIETRIŞU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU

Scenariul 1

GHIMPAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI

Scenariul 1

COPACIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU

Scenariul 1

GHIMPAŢI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI

Scenariul 1

NAIPU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU

Scenariul 1

VALEA PLOPILOR ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR

Scenariul 1

GIURGIU COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA

Scenariul 1

GIURGIU GRĂDINIȚA TOP KINDER

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU

Scenariul 1

GIURGIU ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS”

Scenariul 1

GOGOŞARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI

Scenariul 1

IZVORU ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU

Scenariul 1

GOSTINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI

Scenariul 1

GOSTINARI ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI

Scenariul 1

MIRONEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI

Scenariul 1

GOSTINU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU

Scenariul 1

GRĂDINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI

Scenariul 2

TÂNTAVA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA

Scenariul 2

ZORILE ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE

Scenariul 2

GREACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA

Scenariul 1

HERĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI

Scenariul 1

HOTARELE LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE

Scenariul 1

HOTARELE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA

Scenariul 1

IEPUREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI

Scenariul 1

GORNENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI

Scenariul 1

ISVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE

Cursuri online datorită infrastructurii

IZVOARELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE

Scenariul 1

CHIRIACU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU

Scenariul 1

IZVOARELE GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE

Scenariul 1

JOIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA

Scenariul 2

BÂCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU

Scenariul 2

LETCA NOUĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ

Scenariul 1

LETCA VECHE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE

Scenariul 1

MILCOVĂŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU

Scenariul 1

MALU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU

Scenariul 1

MÂRŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA

Scenariul 2

MIHAI BRAVU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU

Scenariul 2

MIHĂILEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI

Scenariul 1

DRĂGĂNESCU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU

Scenariul 1

MIHĂILEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA

Scenariul 1

NOVACI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI

Scenariul 1

POPEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI

Scenariul 1

OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI

Scenariul 1

HOBAIA ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA

Scenariul 1

OGREZENI GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI

Scenariul 1

OGREZENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI

Scenariul 1

OINACU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU

Scenariul 1

BRANIŞTEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA

Scenariul 1

COMASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA

Scenariul 1

OINACU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU

Scenariul 1

PRUNDU LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU

Scenariul 1

PRUNDU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU

Scenariul 1

PUIENI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI

Scenariul 1

PUTINEIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU

Scenariul 2

HODIVOAIA GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA

Scenariul 2

VIERU GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU

Scenariul 2

RĂSUCENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI

Scenariul 1

CUCURUZU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU

Scenariul 1

ROATA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS

Scenariul 1

CARTOJANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI

Scenariul 1

ROATA DE JOS GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS

Scenariul 1

ROATA DE JOS ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU)

Scenariul 1

ROATA MICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ

Scenariul 1

SADINA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA

Scenariul 1

SĂBĂRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI

Scenariul 1

SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN

Scenariul 1

BILA ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA

Scenariul 1

CĂMINEASCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA

Scenariul 1

SINGURENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI

Scenariul 1

CRÂNGURI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI

Scenariul 1

STEJARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU

Scenariul 1

SLOBOZIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA

Scenariul 1

STĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI

Scenariul 2

BĂLANU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU

Scenariul 2

GHIZDARU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU

Scenariul 2

ONCEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI

Scenariul 2

STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI

Scenariul 1

STOENEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU

Scenariul 1

TOPORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU

Scenariul 1

TOMULEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI

Scenariul 1

ULMI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI

Scenariul 1

POENARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI

Scenariul 1

GHIONEA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA

Scenariul 1

ICOANA ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA

Scenariul 1

TRESTIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI

Scenariul 1

DRĂGĂNEASCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA

Scenariul 1

VALEA DRAGULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI

Scenariul 2

VALEA DRAGULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI

Scenariul 2

VĂRĂŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI

Scenariul 1

DOBRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI

Scenariul 1

VĂRĂŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI

Scenariul 1

VÂNĂTORII MICI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI

Scenariul 1

CORBEANCA ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA

Scenariul 1

CUPELE ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE

Scenariul 1

IZVORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL

Scenariul 1

POIANA LUI STÂNGĂ ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ

Scenariul 1

VÂNĂTORII MARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI

Scenariul 1

ZĂDĂRICIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU

Scenariul 1

VEDEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA

Scenariul 1

 

Scenariul a fost aprobate pe baza ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1.000 de locuitori pe localităţi (UAT) la data de 18.05.2021, pe ultimele 14 zile, fiind avizat de către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 nr. 3235/93 din 04.02.2021, modificat prin Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3459/280/2021, Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3515/393/2021, Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3755/560/2021 şi Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3805/703/2021, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu


Publicat  :  mai 18, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare