ITM Giurgiu: Salariu minim de 3000 de lei brut în sectorul agricol și industria alimentară

agricultura-1

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata legea nr. 135/17.05.2022 pentru modificarea si competarea unor acte normative care contine proceduri referitoare la salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul agricol și în industria alimentară. Prin urmare, cu data de 1 iunie, vor fi operate și transmise în Revisal modificările salariale pe baza deciziilor emise de angajatori. Termenul este de 20 de zile.

Pe lângă o serie de facilități fiscale acordate angajatorilor, precum și salariaților din aceste două sectoare de activitate ale economiei naționale, potrivit reglementărilor cuprinse la art.I.-II. din acest act normativ, legiuitorul a statutat că, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. 1. din legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizatiile, sporurile și alte adausuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră”, 

De asemenea, in perioada 01 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol si in industria alimentara, salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3000 de lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adausuri.

Mentionam ca nerespectarea acestor prevederi din art.III din lege constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art.260, alin.1,lit. “a” din Legea nr.53/2003 republicata, cu modificarile si competarile ulterioare (amenda de la 300 la 2000) si atrage anularea facilitatilor fiscale.

Ca atare, cu data de 1 iunie 2022 vor fi operate și transmise în Revisal (registrul electronic de evidență a salariaților) modificările salariale intervenite prin efectul legii prin deciziile care vor fi emise de către angajatorii din sectorul agricol și industria alimentară, în termenul prevăzut de art. 4. alin. 3 din H.G.R. nr.905/2017 (n.r. – 20 de zile lucrătoare).


Publicat  :  mai 19, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare