ITM Giurgiu- Comunicat de presă

itm1

Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale. Retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali în cazul minorilor de 15 ani, până la împlinirea vârstei de 16 ani, are ca urmare încetarea de drept a contractului de muncă. Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani.
Timpul de muncă
Durata timpului de muncă este de 6 ore/zi şi de 30 de ore/săptămână. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă de noapte. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare. Salarizarea acordată pentru timpul de muncă este cel puțin la nivelul salariului minim pe economie.
Ucenicia tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani se pot forma profesional în baza unui contract de ucenicie, cu respectarea condițiilor de muncă pentru minori.
Sancțiuni
Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.


Publicat  :  mai 4, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare