ITM Giurgiu: Acțiune de control în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul Comerțului cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete-CAEN 46

ITM

În anul 2020, la nivel național, numărul total al accidentaților în domeniul comerțului cu ridicata a fost de 195, din care 8 decese și 187 salariați au suferit incapacitate temporară de muncă.
Din analizele cauzelor care au produs accidentări, dar și cu ocazia controalelor efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă s-a evidențiat faptul că lucrătorii din domeniul comerțului cu ridicata sunt expuşi la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi:
• Cele datorate manipulării unor mase grele şi foarte grele, care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate şi dureri musculare;
• Lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute;
• Risc de lovire prin răsturnarea mărfurilor greşit depozitate;
• Risc de accidentare datorat manevrării necorespunzătoare a motostivuitoarelor;
• Perioade lungi în care angajaţii stau în picioare;
• Activităţi repetitive;
• Stresul provocat angajaţilor datorită unui comportament neadecvat al
clienţilor;
• Risc de accidentare la operațiunile de încărcare-descărcare a mărfurilor;
• Alunecări pe pardoseala umedă;
• Ventilaţie insuficientă;
• Echipamente de muncă incorect utilizate.
Având în vedere riscurile la care sunt expuşi lucrătorii în domeniul comerțului cu ridicata, este necesară organizarea periodică a unor acţiuni de control privind modul în care lucrătorii conştientizează riscurile din unitate, ca primă condiţie pentru adoptarea unor atitudini, comportamente şi acţiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.
În acest sens, pe parcursul anului 2022, Inspecția Muncii împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu vor desfășura Acțiunea de control în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul Comerțului cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete-CAEN 46.
Obiective generale:
Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul Comerțului cu ridicata.
Obiective specifice:
Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice din societățile comerciale care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete-CAEN 46.
Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în societățile comerciale care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete-CAEN 46.
Etapa de control la societățile comerciale menționate mai sus se va desfășura în perioada martie-iulie 2022, urmând ca în perioada septembrie–noiembrie 2022 să fie verificate măsurile dispuse în etapa de control.


Publicat  :  mai 23, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare