Controale în școlile din Giurgiu înainte de începerea noului an școlar

unitati de invatamant

În urma controalelor efectuate de către comisiile mixte de verificare a stadiului de pregătire al unităților de învăţământ din judeţul Giurgiu pentru noul an şcolar 2021-2022, au fost centralizate datele din toate cele 187 de unităţi existente la nivel de județ, iar raportul final se prezintă după cum urmează:

TOTAL UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, dintre care: 
SCENARIUL 1 – PARTICIPARE CU PREZENȚĂ FIZICĂ – 187
SCENARIUL 2- PARTICIPARE IN SISTEM ONLINE – 0
ACTIVITĂȚI DIDACTICE ONLINE (justificat de Infrastructură/resurse existente) – 0
CU ACTIVITATEA SUSPENDATĂ – 0

MODUL DE ASIGURARE AL PAZEI:    
PROPRIE – 28     
SOCIETĂȚI SPECIALIZATE DE PAZĂ – 5    
MIXTĂ – 3     
FĂRĂ – 151
RESPONSABILITATEA ASIGURĂRII MĂSURILOR DE MENȚINERE A ORDINII PUBLICE ÎN PROXIMITATE:     
POLIȚIE – 162     
JANDARMERIE – 9     
POLIȚIE LOCALĂ – 16

ASIGURAREA MĂSURILOR ORGANIZATORICE DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PROBLEME ÎN FUNCȚIONAREA INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE – 5
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE NU SUNT ASIGURATE MĂSURI IGIENICO-SANITARE – 0
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE NU AU ASIGURATE MATERIALELE DE CURĂȚENIE, IGIENĂ ȘI DEZINFECȚIE – 11
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ STOCURI DE REZERVĂ CU MATERIALE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ – 29
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CARE NU SE POATE ASIGURA SPAȚIU DE IZOLARE TEMPORARĂ – 2
 
SECURITATE LA INCENDIU:     
NUMĂR DE CLĂDIRI – 295        
AUTORIZATE – 15        
NEAUTORIZATE – 45         
CARE NU FAC OBIECTUL AUTORIZĂRII – 235    
ECHIPATE CU HIDRANȚI – 142     
ECHIPATE CU INSTALAȚII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE – 12

TOTAL MIJLOACE DE TRANSPORT ȘCOLAR – 94     
FUNCȚIONALE – 79         
MICROBUZE – 78         
AUTOBUZE – 1     
NEFUNCȚIONALE – 15          
MICROBUZE – 15          
AUTOBUZE – 0

MEDIE EFECTIVE ZILNICE ANGRENATE ÎN MĂSURILE DE MENȚINERE A ORDINII PUBLICE/SITUAȚII DE URGENȚĂ:     
POLIȚIA ROMÂNĂ – 62      
JANDARMERIA ROMÂNĂ – 22     
POLIȚIA LOCALĂ – 8     
IGSU – 2

ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTĂRII NORMELOR ȘI MĂSURILOR DE PROTECȚIE SANITARĂ:     
NUMĂR ACTIVITĂȚI – 25     
NUMĂR UNITĂȚI ÎN CARE AU FOST IDENTIFICATE SITUAȚII DE NERESPECTARE A MĂSURILOR DE PROTECȚIE SANITARĂ – 0 

NUMĂR PERSOANE IDENTIFICATE CĂ NU RESPECTĂ MĂSURILE DE PROTECȚIE SANITARĂ – 0

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu


Publicat  :  septembrie 7, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare