Consilierii judeţeni se vor întâlni luni pentru aprobarea bugetului

17360738_10206661623938910_772318966_n

Consilierii judeţeni giurgiuveni se vor reuni luni, 20 martie, de la ora 11.00, într-o şedinţă ordinară cu 27 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi.

Este vorba despre:
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului creditelor interne, pe anul 2017
– Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art.4, alin. (2), lit. b1) din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017
– Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică, cu cota de T.V.A. de 19 % pentru lucrările rest de executat, actualizării principalilor indicatori tehnico – economici, precum și aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pentru obiectivele de investiții:
-* “Modernizare DJ 151 E Limită județ Dâmbovița – Trestieni, km 4+340 – 9+835, 5,495 km”
* “Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) – Colibași, km 0+000 – 9+000, km 12+000 – 13+858; 10,858 km”
* “Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită judeţ. Teleorman, km 0+000 – 3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180 km”
* “Modernizare DJ 412 D Bucșani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820, 7,820 km”
* “Modernizare DJ 601 D Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,060 km”
* “Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) – DJ 504, km 0 + 000 – 5+000; 5,000 km”
* „Reabilitare și modernizare DJ 506 A, Limită județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14 + 000 – 20+930; 6,930 km”
* “Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 km”
* “Modernizare drumul județean DJ 503A Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”
* “Modernizare drumul județean DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050; 15,626 km”
* “Modernizare drumul județean DJ 412C Ogrezeni (DJ 412 A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Golească – DJ 601”
– Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.66 din 29 septembrie 2016 privind Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu
– Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea nr.24 din 9 februarie 2017 privind aprobarea actualizării Programului Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019
– Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. SORGEORGI TRANS S.R.L.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru LIBER TRANS COM S.R.L.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu
– Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean” Teohari Antonescu” Giurgiu
– Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare
– Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Comunei Răsuceni şi administrarea Consiliului Local Răsuceni în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului, Dispensar uman “situat în sat Cucuruzu pentru înfiinţarea – Centru de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni
– Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Comunei Băneasa şi administrarea Consiliului Local Băneasa în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu a imobilului, Clădire fost IAS “situat în Comună Băneasa pentru înfiinţarea – Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa
– Proiect de hotărâre privind modificarea prin completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumurile judeţene DJ 412, DJ 413 şi obiectivele aferente acestora (poduri-podeţe)
– Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SITUAŢII DE URGENŢĂ SUD MUNTENIA”, pentru anul 2017
– Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu


Publicat  :  martie 17, 2017

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare