COMUNICAT DE PRESĂ A.P.I.A – CENTRUL JUDEŢEAN GIURGIU

Petruta-Hanganu-1

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 16 octombrie 2019 s-a demarat Campania de plată în avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plată în anul 2019.

In prima zi de autorizare, in intervalul orar 24:00 – 09.00, A.P.I.A – Centrul Judetean Giurgiu a autorizat la plata in avans 5242 fermieri.

In conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, statele membre pot face plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013.

Denumire scheme APIA Cuantum

avans 2019

(euro/ha)

1.Schema de plată unică pe suprafață – SAPS

 

2.Schema de plată redistributivă

102,6082
  primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000

al doilea interval: peste 5

și până la 30 ha inclusiv) – 48,7127

3.Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire)                                              59,3201
4.Schema de plată pentru tinerii fermieri                                                31,2477
5.Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine                                                17,7173

Precizăm că plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3.

Plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06.

Campania de plăți în avans se va derula în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și ale Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 69/25.01.2019 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

 

DIRECTOR EXECUTIV

PETRUŢA HANGANU


Publicat  :  octombrie 16, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare