Cine obţine profit din exploatarea terenurilor agricole deţinute de unităţile şcolare?

teren scoli (1)

În decursul timpului, nu s-a scos un cuvânt despre sutele de hectare aflate în proprietatea unităţilor de învăţământ, terenuri agricole de pe care se obţine un profit foarte bun, necuantificat, neurmărit de nimeni. În multe dintre cazuri afacerea este în 3: primarul care ştie despre existenţa acelui teren, directorul unităţii de învăţământ şi fermierul care utilizează terenul.

Un exemplu concret sunt terenurile agricole ce aparţin unităţilor de învăţământ din comuna Frăteşti. Conform registrului agricol al comunei, la 31 decembrie 1948, şcolile elementare din satele Remus şi Cetatea aveau împreună în proprietate 16 ha, iar şcoala elementară din Frăteşti alte 8 ha: 1,5 ha situat la „Vii pe Lunca”, 3,5 ha „Pe baltă”, pe raza comunei Daia, şi 3 ha poziţionate între Daia şi Frăteşti. Deasemenea, în anul 1993, o persoană fizică a donat un ha de teren arabil şcolii din Frăteşti.
Sunt 25 de hectare de pământ, despre care oamenii din comună spun că sunt folosite de către firma SC Agroholding SA, a inginerului Bernard Cornel.

Pentru a afla ce se întâmplă cu aceste terenuri ale unităţilor şcolare, în anul 2008, actualul consilier local Victor Ioanițescu înaintează mai multe petiţii către conducerea primăriei, în care solicita, în baza legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii, lămuriri dacă SC Agroholding SA sau Bernard Cornel deţin teren agricol sau lucrează în arendă suprafeţe de teren pe raza comunei Frăteşti şi unde sunt amplasate acele suprafeţe de teren.

La prima petiţie, din 11 noiembrie 2008, primăria comunei Frăteşti, prin primarul Marin Cărățeanu îi răspunde că „1. Numitul Bernard Cornel figurează în registrul agricol cu teren în proprietate pe raza localităţii Frăteşti; 2. Suprafaţa deţinută în arendă de SC Agroholding SA pe raza comunei este de 637 ha 3. Datele solicitate privind amplasamentul sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, întrucât sunt informaţii cu privire la date personale.”
Aceasta este fraza standard a primăriei Frăteşti în momentul în care nu doreşte să ofere vreo informaţie; despre ce date personale o fi vorba, doar primarul Carateanu ne poate lămuri.

Nemulţumit de răspuns, Victor Ioanitescu înaintează, la câteva zile, aceeaşi petiţie şi către Direcţia Agricolă Giurgiu. În mod surprinzător aceasta are un alt răspuns: „În baza de date a DADR Giurgiu, în Registrul exploataţiilor agricole din anii 2007 şi 2008, d-nul Bernard Cornel nu este înregistrat cu suprafaţă de teren în proprietate pe raza comunei Frăteşti”.

Persoană ambiţioasă, Victor Ioanitescu revine cu o nouă adresă în anul 2012, solicitând primăriei Frăteşti aceleaşi informaţii, în plus cerând date despre cine deţine teren, cu titlu de proprietate, în tarlaua 41, parcela 97/3 – este vorba despre suprafaţă agricolă aparţinând şcolii din Frăteşti. De data aceasta răspunsul primit este unul mult mai vag: „numitul Bernard Cornel figurează înscris în registrul agricol cu teren în proprietate pe raza comunei Frăteşti, iar celelalte date solicitate…”fraza preferată” a primarului Marin Carateanu.

Deschidere pentru lămurirea acestei situaţii din partea primăriei Frăteşti nu ne aşteptam să avem, solicităm pe această cale şi o să o facem şi în scris, conducerii Inspectoratului şcolar să prezinte public o situaţie a terenurilor agricole deţinute în proprietate de către unităţile şcolare, cine sunt cei care le utilizează şi care sunt veniturile obţinute de către scoli din exploatarea acestora.

teren scoli (2)


Publicat  :  iulie 1, 2014

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare