Anunţ public

anunt-public

Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu
Decizia nr. 7277/SAAA/03.11.2022
Urmare a cererii adresate de catre SC CIA AGRI INVEST SRL, cu sediul in sat Prundu, comuna Prundu, strada Principala, nr. 9, camera 1, etaj Parter, ap.7, judetul Giurgiu, inregistrata la APM Giurgiu cu nr. 7277 din 04.07.2022, in baza HG nr. 1000/2012 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia si a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 si Ordonanta de Urgenta nr. 164/2008 si a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu
DECIDE
Emiterea autorizatiei de mediu pentru „Cresterea altor bovine ” cod CAEN REV2-0142,-conform Ordinului INS 337/2007, desfasurate in comuna Prundu, Ferma 12 ( Muscelu ), judetul Giurgiu.
Motivele care au stat la baza deciziei sunt urmatoarele :
– parcurgerea procedurii s-a realizat in conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;
-decizia poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii.
Mentiuni despre procedura de contestare administrativa si contencios administrativ.
-Prezenta decizie poate fi contestata cu respectarea prevederilor Legii contencioasului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
Director executiv,
Jur. Ioana Popescu


Publicat  :  noiembrie 7, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare