Anunț public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

Comuna Letca Nouă anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a a evaluării impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul:” DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ŞI CONSUM FINAL ÎN COMUNA LETCA NOUĂ CU LOCALITĂŢILE APARŢINĂTOARE (Letca Nouă, Letca Veche, Milcovăţu), JUD. GIURGIU”, titular comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, Sos. Bucureşti, Nr.111, Sc. A+B şi la sediul UAT Letca Nouă, din comuna Letca Nouă, satul Letca Nouă, Judeţul Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare de nesolicitarea evaluării asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Giurgiu din Sos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 și vineri, între orele 08:30-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgr.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro/


Publicat  :  ianuarie 11, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare