Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public
COMUNA TOPORU cu sediul în sat Toporu, str. Principală, comuna Toporu, judeţul Giurgiu, titulară, a proiectului „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final în comuna Toporu cu localităţile aparţinătoare (Tomuleşti şi Toporu), judeţul Giurgiu” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final în comuna Toporu cu localităţile aparţinătoare (Tomuleşti şi Toporu), judeţul Giurgiu”, propus a fi amplasat în comuna Toporu, satele Tomuleşti şi Toporu, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din mun. Giurgiu, Sos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri, între orele 9,00-12,00 ,precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare