Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

O.U.A.I. Prundu Gostinari, titular al proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații aferente plotului SPP2, comuna Prundu și comuna Gostinari, județul Giurgiu”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Prundu și Gostinari, satele Prundu și Gostinari, județul Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.


Publicat  :  februarie 8, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare