ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

anunt-public

Denumire județ: Giurgiu

Denumire UAT: TOPORU

Sectoarul cadastral: 15

OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral: 15 din UAT Toporu, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dată de început a afișării: 23.09.2022

Dată de sfârșit a afișării: 21.11.2022

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Toporu, str. Principală, nr. 35, Toporu, județ Giurgiu

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Toporu și pe site-ul ANCPI.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ .


Publicat  :  septembrie 16, 2022

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare