ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

anunt-public

Denumire județ: Giurgiu

Denumire UAT: Bulbucata

Sectoarele cadastrale: 9, 10, 11, 12, 19, 25

OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 9, 10, 11, 12, 19, 25 din UAT Bulbucata, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dată de început a afișării: 08.04.2024

Dată de sfârșit a afișării: 06.06.2024

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Bulbucata, str. Nichifor Crainic, nr. 70, com. Bulbucata, județ Giurgiu.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Bulbucata și pe site-ul ANCPI.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ .


Publicat  :  martie 28, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare