ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

anunt-public

Denumire județ: Giurgiu

Denumire UAT: Toporu

Sectoarele cadastrale: 10, 11, 24, 25

OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 10, 11, 24, 25 din UAT Toporu, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dată de început a afișării: 21.12.2023

Dată de sfârșit a afișării: 18.02.2024

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Toporu, str. Principală, com. Toporu, județ Giurgiu.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Toporu și pe site-ul ANCPI.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ .


Publicat  :  decembrie 13, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare