ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

anunt-licitatie-460x460

U.A.T. comuna Prundu, județul Giurgiu, cu sediul în Prundu, cod poștal 087181 , CUI 5123640, telefon 0246245117, fax 0246245120 , e-mail primaria_prundu@yahoo.com , organizează în data de 07.09.2021, ora 10,00 , licitație publică pentru concesionarea unui teren în suprafață de 308,1711 ha aflată în proprietatea privată a comunei Prundu, județul Giurgiu.

Informații privind obiectul concesiunii:

Obiectul concesiunii îl reprezintă un teren extravilan în suprafață de 308,1711 ha situat în domeniul privat al Comunei Prundu , Județul Giurgiu, se concesionează în scopul activității de pășunat, conform HCL nr.32/27.05.2021 și OUG nr.57/2019 după cum urmează:

TRUPUL I ,, TERASE GREACA ,,

T 69 P 881, 885 suprafață 4,9312 ha.

T 69 P 875, 913, 1003 suprafață 20,9193 ha.

T 69 P 914 suprafață 0,8442 ha.

T 69 P 915, 925, 861 suprafață 3,5627 ha.

T 70-73 P 927-991, 1005 suprafață 55,4820 ha.

T 72-74 P 941-955, 1008, 1009 suprafață 22,3632 ha.

T 74 P 1010 suprafață 3,26212 ha.

T 75 P 1011-1012 suprafață 33,2687 ha.

T 75 P 1017 suprafață 3,9059 ha.

T 75 P 1021 suprafață 2,6202 ha.

T 75 P 1021 suprafață 4,9330 ha.

T 75 P 1021 suprafață 2,5727 ha.

T 75 P 1022 suprafață 1,5076 ha.

T 75 P 1022 suprafață 0,8656 ha.

T 75 P 1024 suprafață 0,8233 ha.

T 75 P 025 suprafață 2,9006 ha.

T 75 P 1025 suprafață 2,1230 ha.

TRUPUL II ,,VALEA BARBULUI,,

T 17 P 247 suprafață 39,6000 ha.

TRUPUL III ,, Gorgana ,,

T 5, 6, 7 P 13 – 38 suprafață 40,0000 ha.

TRUPUL IV ,, STAȚIE,,

T 193 P 163 suprafață 7,0000 ha.

TRUPUL IV ,, SAIVANE ,,

T 156 P 1477 suprafață 55,7401 ha.

T 156 P 1478 suprafață 21,1976 ha

și conține:

  • informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon și /sau adresa de e-mail a persoanei de contact;

  • caietul de sarcini;

  • instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii concesionare prin licitație publică;

  • instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

  • informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

  • instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

  • informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;

Formulare:

Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire: prin solicitare scrisă la sediul U.A.T. comuna Prundu, județul Giurgiu, din strada Primăriei , nr. 1 , compartimentul de Achiziții publice , de luni până joi între orele 08,00 – 16,00 si vineri între orele 08,00 – 14,00.

Data limită până la care se pot solicita clarificări este 24.08.2021 , ora 12,00.

Informații privind ofertele:

Data limită pentru depunerea ofertelor este 03.09.2021 , ora 12,00.

Ofertele se depun la Registratura Primăriei comunei Prundu, județul Giurgiu, din strada Primăriei, nr. 1, cod poștal 087181.

Ofertele se depun într-un exemplar.

Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul U.A.T. comuna Prundu, județul Giurgiu, din strada Primăriei , nr. 1 , în data de 07.09.2021 , ora 10,00.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare.

Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare în data de 10.08.2021.


Publicat  :  august 13, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare