certificat

  • index
    Anunț pierdere acte
    Posted in: Administratie

    Declar pierdut certificat de înregistrare fiscală în scopuri TVA aparţinând lui SC APA ŞI CANALIZARE PRUNDU SRL ,cu sediul în sat Prundu, com. Prundu, jud Giurgiu, CUI 29884584, din data de 09.03.2012, seria B, nr. 1417366.


ziare