PODUL SPERANȚEI Nume atribuit de elevii Școlii Gimnaziale Nr.7, Giurgiu în cadrul proiectului Erasmus+ ”The Rivers Tell”

scoala nr.7

În perioada 2018-2021, Școala Gimnazială Nr.7 derulează proiectul Erasmus+ ”The Rivers Tell” (”Râurile povestesc”), Acțiunea Cheie 2, parteneriate strategice, finanțat de Comisia Europeană.
Instituția coordonatoare este Istituto Comprensivo ”Raffaello Giovagnoli”, Monterotondo, Italia, având parteneri Școala Gimnazială Nr.7, Giurgiu și școli din Portugalia, Grecia și Lituania.
Elementul comun al țărilor participante în acest proiect este RÂUL care povestește despre istoria, geografia, tradițiile și locuitorii așezărilor de pe râuri, printr-o abordare multidisciplinară iar proiectul are ca principale obiective: conștientizarea în rândul tinerei generații a istoriei, culturii și tradițiilor care au unit civilizațiile care s-au dezvoltat pe râuri, recunoașterea ”Apei” ca valoare care trebuie păstrată curată pentru generațiile viitoare și promovarea unei conștiințe eco-friendly bazată pe o strânsă relație OM-APĂ.
Proiectul își propune realizarea unui schimb de bune practici cu scopul de a promova o identitate europeană, indiferent de cultura, geografia, istoria și obiceiurile țărilor participante.
Elevii și profesorii participanți au făcut cercetări și au intervievat oamenii din comunitate, realizând astfel o conexiune între școală, familie, autorități și membrii comunității.
Proiectul ar fi trebuit să se încheie pe 31 august 2020, dar din cauza pandemiei Covid19, ultimele două reuniuni de proiect, în Portugalia și România, nu au mai putut fi realizate până la data limită, astfel că perioada proiectului a fost prelungită cu 10 luni, dar din păcate aceste ultime reuniuni au fost realizate doar virtual.
Pentru reuniunea din România una dintre activitățile planificate a fost adoptarea unui pod. Deoarece podul de beton, paralel cu podul Bizetz, nu avea nume, echipa de proiect formată din elevi și profesori s-a gândit că ar fi potrivit să îi dea un nume. Elevii au venit cu propuneri care au fost votate iar numele câștigător a fost ”Podul Speranței” (The Bridge of Hope”). Primăria și Consiliul Local Giurgiu au aprobat cererea Școlii Gimnaziale Nr.7 și în data de 08 iulie 2021, ora 10:00, va avea loc ceremonia de numire a podului.


Publicat  :  iulie 8, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare