Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va distribui în perioada imediat următoare tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ, care le vor transmite ulterior părintilor/reprezentanților legali/tutorilor destinatarilor finali ( preșcolari și elevi)

Ghimpeteanu

La nivelul județului Giurgiu numărul beneficiarilor de tichete acordate pentru sprijin educațional este de 8160 ( 1109 preșcolari, 4126 elevi din învățământul primar și 2925 elevi din învăţământul gimnazial).
Tichetele educaționale în valoare de 500 de lei se acordă, într-o singură tranșă, pentru:
• copii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate;
• copii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit mediu net lunar pe membru de familie.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise.


Publicat  :  ianuarie 9, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare