Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, şedinţă cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu pe tema managementul cazurilor de violență

ghimpeteanu 1

Luni, 18 martie și miercuri , 20 martie, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a organizat două ședințe cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu, care au avut ca tematică prelucrarea procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin OME. nr. 6235/06.09.2023.
Întâlnirile au avut loc ca urmare a adresei Ministerului Educației nr.26262/06.03.2024, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu cu nr.3328/04.02.2024, având ca scop creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar, prevenirea și îmbunătățirea managementului instituțional al situațiilor de violență din mediul școlar.
Ambele sesiuni de informare au fost organizate cu sprijinul doamnei Stan Silvia, inspector principal de politie, Șef birou Siguranță Școlară Giurgiu, al doamnei Ciurumelea Cristina, director, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Giurgiu, al doanmnei Stoica Laura, reprezentant, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, al doamnei inspector școlar, Cosmina Roșu.
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu dezaprobă constant actele de violență, precizând totodată faptul că, toți cei care desfășoară activități în mediul școlar să se implice in mod susținut, în momentul în care sunt semnalate acte de violență, asumarea diminuării violenței în mediul școlar, aparținând tuturor factorilor implicați în viața școlii.


Publicat  :  martie 21, 2024

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare