Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu scoate la concurs 20 de funcţii de inspector şcolar

11175032_10202901841146690_1671823439496904662_n

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune în perioada 27 aprilie – 04 mai 2015, la sediul Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 mai – 05 iunie 2015.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Giurgiu.

Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cel puţin al ciclului I Bologna, având funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar.

Posturile de inspector scoase la concurs sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Funcţia

Nr. posturi

Inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat

1

Inspector şcolar pentru învăţământ preprimar

1

Inspector şcolar pentru învăţământ primar

2

Inspector şcolar pentru limba şi literatura română

1

Inspector şcolar pentru limbi moderne

1

Inspector şcolar pentru matematică

1

Inspector şcolar pentru istorie, geografie, socio-umane

1

Inspector şcolar pentru religie

0,5

Inspector şcolar pentru educaţie fizică şi sport

0,5

Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic

1

Inspector şcolar pentru minorităţi

0,5

Inspector şcolar pentru fizică şi chimie

0,5

Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale

2,5

Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane

1

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat

1

Inspector şcolar pentru educaţie permanentă

1

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale

1


Publicat  :  aprilie 23, 2015

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare