DSP Giurgiu: Comunicat de presă

DSP Giurgiu

Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, a luat act de faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a înaintat în cursul zilei de astăzi către Ministerul Sănătăţii cerere de includere a laboratorului de biologie moleculară în lista entităţilor publice care îndeplinesc criteriile de selecţie pentru includerea în sistemul naţional de diagnostic specific pentru infecţia cu SARS-COV 2.
Temeiul legal care a stat la baza cererii este Ordinul MS nr. 477/23.03.2020 privind constituirea Grupului tehnic de lucru desemnat în vederea evaluării capacităţii de diagnostic specific pentru infecţia cu SARS COV 2 şi a formularului de recomandări pentru creşterea capacităţii de testare.
Laboratorul de biologie moleculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost autorizat sanitar conform autorizaţiei sanitare de funcţionare nr. 90/22.05.2020.
În conformitate cu dispoziţiile Ordinului MS nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, modificat şi completat prin Ordinul MS nr. 614/2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu urmează să fie inclus în Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare – testare RT-PCR.
În acest fel aducem la cunoştinţa opiniei publice că una din prioritățile Direcției de Sănătate Publică Giurgiu și a Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, este pe calea finalizării, îndeplinind astfel un deziderat al sănătății publice.
Managementul corect al cazurilor de infecţie cu SARS-COV 2, precum şi controlul răspândirii infecţiei este reprezentat și de testarea cât mai rapidă a probelor recoltate de la pacienţi care sunt consideraţi potenţiali infectaţi, fapt ce conduce la o restrângere a timpilor de diagnosticare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Jr. MILOS DĂNILĂ


Publicat  :  mai 26, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare