Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu primeşte înscrieri pentru programul: „Stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară”

anunt

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu primeşte înscrieri pentru programul: „Stimularea angajării tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară”
La sfârșitul anului trecut, a intrat în vigoare legea privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Este vorba despre Legea nr. 336/2018.
Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă.
Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condițiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create.
Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

– 1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
– 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
– 500 lei pentru persoanele fără studii.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR.
Vârsta maximă a angajatului este de 40 de ani, iar anterior tânărul beneficiar al Programului trebuie să nu mai fi beneficiat de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu acelaşi angajator cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.
Ce angajatori sunt eligibili?
Pot beneficia de prevederile acestei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

– Sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare;
– Desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;
– Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;
– Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
– Se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului.

– Se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.
Pentru cei interesați, înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.

Consiliere şi relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Giurgiu, din Şoseaua Ghizdarului, nr.1.


Publicat  :  august 12, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare