ANUNȚ

anunt-public

Programe derulate prin Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu

1.HG nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” cu modificarile si completarile ulterioare .
– au fost înscriși un număr de 2043 de beneficiari până la data de 13.09.2019, din care :
înscriși în ciclul I – 1693, plati efecutate în valoare de 23.689.440,20 lei
înscriși în ciclul II – 365 beneficiari
– data limită de depunere a dosarelor este 15.09.2019

2.HG 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare.
– au fost înscriși un număr de 3 beneficiari cu o suprafață de 3,3067 ha cu suma de 46.128,46 lei

3.HG 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” cu modificarile si completarile ulterioare.
– au fost înscriși un număr de 26 de persoane înscriși în registrul unic
– au depus documentația pentru plată 19 beneficiari, o cantitate de lână de 63 tone
– termen limită de depunere a documentației pentru plată- 01.11.2019
– termne limită de valorificare lână este 30.09.2019
4.HG 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură” cu modificarile si completarile ulterioare.
– 1 beneficiar, plata efectuata in valoare de 13. 908,00 lei.

5 . LEGE nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, ” cu modificarile si completarile ulterioare.
– program în derulare

6. LEGE nr. 227/2018 privind aprobarea „Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol”, cu modificarile si completarile ulterioare.
– program în derulare.


Publicat  :  septembrie 15, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare